ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij met u sluiten.

Mocht u vragen hebben, neem dan vooral contact met ons op via hello@soilmates.com. U kunt ons ook telefonisch bereiken: +31 6 319 79 981.

Wij hebben het recht deze Voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

ARTIKEL 1: PRODUCTEN

Wij verkopen avocado olie, avocado olie gerelateerde producten… en wat Soilmates-gerelateerde merchandise. 

ARTIKEL 2: REGISTRATIE

Om een product te bestellen, moet u ons uw persoonlijke gegevens verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij besteden veel zorg aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Zie voor meer informatie onze privacyverklaring.

ARTIKEL 3: BETALINGEN

De (totale) prijs van de Producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice: Woocommerce (Stripe), Mollie en Adyen zijn onze betaalproviders.

ARTIKEL 4: LEVERINGEN

Wij leveren uw product(en) af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. De E-fulfilment Shop in Ridderkerk verzorgt verzending en afhandeling van onze bestellingen. Afhankelijk van het land kan DHL, FedEx, Deutsche Post, PostNL of een andere verzendpartij de verzending verzorgen. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een track & trace code, waarmee u de levering van uw product kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren, meestal binnen één werkdag. Als een levering vertraging oploopt, brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na de orderbevestiging zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

ARTIKEL 5: RETOURNEREN

U kunt een product altijd retourneren, mits u dit binnen 14 dagen na ontvangst doet (het “Herroepingstermijn”). Dit kunt u doen door een email te sturen naar hello@soilmates.com. Na bevestiging door ons dient u het product binnen 14 dagen terug te sturen. Wij zullen het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst van uw geretourneerde product volledig terugbetalen. De kosten voor de retourzending zijn voor uw rekening. Tijdens de herroepingsperiode dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.

ARTIKEL 6: AANSPRAKELIJKHEID

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van uw gebruik van het product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. In ieder geval zal onze aansprakelijkheid nooit hoger zijn dan de aankoopprijs van het product dat de schade heeft veroorzaakt.

ARTIKEL 7: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Intellectueel eigendom (waaronder auteursrechten, handelsmerken en woordmerken) met betrekking tot onze teksten, foto’s, video’s en andere materialen, zijn ons eigendom (of worden door ons gebruikt met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

ARTIKEL 8: KLACHTEN

Als u een klacht heeft, horen wij dat graag. U kunt uw klacht indienen door deze zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) te sturen naar hello@soilmates.com. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk behandelen, maar in ieder geval binnen vijf werkdagen. Mocht de behandeling van uw klacht langer duren, dan ontvangt u binnen drie werkdagen bericht dat wij uw klacht hebben ontvangen en een indicatie wanneer wij verwachten te reageren. Indien wij een klacht niet onderling kunnen regelen, wordt uw klacht afgehandeld overeenkomstig het onderstaande artikel over geschillen.

ARTIKEL 9: GESCHILLENREGELING

Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Behoudens dwingende wettelijke bepalingen die anders bepalen, zullen alle conflicten die uit deze Voorwaarden voortvloeien worden onderworpen aan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter, in het district Amsterdam.