Het avocado-afvalprobleem van de EU [in cijfers]

FOOD WASTE: IT’S KIND OF A BIG DEAL

Wist je dat meer dan een derde van het wereldwijd geproduceerde voedsel wordt verspild? Meer dan 1,3 miljard ton aan eten wordt elk jaar weggegooid. Dit gebeurt in verschillende stadia van de voedselketen: vóór de oogst, in de fabriek, tijdens het vervoeren, in de supermarkt en horeca, en thuis. Een gigantisch probleem, waarbij ook de hulpmiddelen die tijdens de productie worden gebruikt – denk aan water, land en arbeid – verloren gaan. Meer dan genoeg reden om het probleem te bestrijden, toch Soilmate? Lees verder om erachter te komen waarom dit belangrijk is, wat onze rol is, en hoe jij kan helpen.

We willen de impact van voedselverspilling niet simplificeren. Daarom hebben we het probleem verdeeld in drie verschillende kwesties:

Allereerst, een sociale kwestie: wereldhonger. Alleen al in de EU kunnen 33 miljoen mensen zich niet om de dag een qua voedingsstoffen hoogwaardige maaltijd veroorloven. Ten tweede heeft voedselverlies economische gevolgen – het kost geld, tijd en middelen: de kosten van voedselverspilling in de EU worden geschat op 143 miljard euro per jaar

Ten slotte zijn er gevolgen voor het milieu. De hoeveelheid eten die wordt weggegooid leidt tot een jaarlijkse uitstoot van 3,3 miljard ton koolstofdioxide. Teveel om je voor te kunnen stellen? Misschien helpt dit: als voedselverspilling een land zou zijn, zou het verantwoordelijk zijn voor meer broeikasgasemissies dan enig ander land ter wereld, op China en de Verenigde Staten na. Mental, eh? Vinden wij ook.

PREVENT, RE-USE, RECYCLE

Om onderscheid te kunnen maken tussen voedselverlies en voedseloverschotten, is de voedselafvalhiërarchie (‘food waste hierarchy’) in leven geroepen. Deze geeft aan hoe het verlies van eten het beste kan worden beperkt naarmate het zich in de voedselketen verplaatst.

1) Prevent: voedseloverschotten voorkomen. (Dit is de meest gunstige optie.)

2) Re-use: voedseloverschotten hergebruiken voor menselijke consumptie. (This is where Soilmates come in!) 

3) Recycle: voedseloverschotten omzetten tot veevoer of compost. 

4) Recover: verwerk onvermijdelijke voedseloverschotten en win energie terug (bijv. biobrandstoffen).

5) Dispose: als laatste optie kan voedselafval worden gestort op een gecontroleerde stortplaats. (Dit is de minst gunstige optie).

Idealiter zouden alle onvermijdelijke voedseloverschotten weer in de hiërarchie terecht komen, het liefst zo dicht mogelijk bij de top van de piramide. Dus, waar passen avocado’s in dit plaatje?

AVOCADO’S: TYPISCH EUROPEAANS?

Avocado’s waren ooit nogal exotisch, toch? Tegenwoordig vind je ze op bijna elk ontbijt- en lunch menu. Jaarlijks wordt er 417 miljoen kilo avocado’s in de EU ingevoerd. 62% daarvan komt op het Europese continent aan via Rotterdam – een van ‘s werelds grootste havens.

De omvang van de hoeveelheid avocado’s die de Nederlandse kust bereiken – een aantal dat sinds 2015 met 135% is toegenomen – heeft alles te maken met de vraag van de consument. Naar schatting zullen avocado’s in 2030 wereldwijd de best verkochte tropische vruchten zijn, op bananen na. En hoewel Nederland in feite de grootste niet-producerende avocado-exporteur ter wereld is – veel van de binnengekomen avocado’s worden hier gerijpt en naar andere Europese landen geëxporteerd – heeft het nog steeds een van de hoogste consumptiecijfers op het continent.

Voordat ze aankomen in Nederland, hebben de avocados een lange reis voor de boeg. Hoewel sommige Europese landen – zoals Spanje – begonnen zijn met het telen van de vrucht, wordt het merendeel verscheept vanuit de hele wereld. Nederland importeert onder andere uit Kenia, Zuid-Afrika, Peru, Mexico, Chili en Israël, en hoewel de avocado’s worden gesorteerd en geaccepteerd of afgekeurd bij de oorsprong (om onnodig reizen en afval te voorkomen), heeft de reis zelf bij velen invloed op de kwaliteit. Ze belanden daardoor lang niet allemaal bij de consument, where they belong.

De aangekomen avocado’s worden in Rotterdam gesorteerd: geschikt of ongeschikt voor menselijke consumptie. De ongeschikte avocado’s – wij noemen ze graag ‘uglys’ – kunnen gekneusd of beschadigd zijn door de reis, te rijp of nog niet rijp genoeg, of andere kleine gebreken hebben. Deze uglys landen op de vuilnishoop: een berg afval die elke dag met meer dan een miljoen avocado’s toeneemt.

AVO WASTE: EEN LOKAAL PROBLEEM

Dus: hoeveel van de avocado’s die naar de EU worden verscheept worden verspild? Het antwoord op deze vraag is altijd ‘teveel’. In realiteit is het ongeveer 1/5de. Slechts 80% van alle ingevoerde avocado’s belandt bij mensen in de keuken – de overige 20% wordt als ‘categorie 2’ of ‘industrieel’ bestempeld, en belandt niet in de supermarkt of horeca.

Van deze 20% kan naar schatting 1-2% worden gebruikt voor guacamole (dit maakt deel uit van de ‘RE-USE’-categorie in de voedselhiërarchie hierboven), terwijl de overige 18% hoogstwaarschijnlijk wordt verbrand als biobrandstof (wat thuishoort in de categorie RECOVER). 

Wat Soilmates doen, is zoveel mogelijk van deze 20% gebruiken: we upcyclen ugly ‘industriële’ avo’s door ze te persen tot Healthy Oil – pure avocado-olie.

Ze worden opnieuw in de voedselhiërarchie opgenomen (RE-USE), om te voorkomen dat ze een halve wereldreis maken om verbrand te worden voor biodiesel.

360.000 geredde uglys in 2021: de wens is om dit getal op te schroeven naar 3.000.000 in 2022. Zolang er avocado’s verloren gaan, zal Healthy Oil bestaan. (Idealiter zullen er in de toekomst niet genoeg ugly avos zijn om tot olie te persen).

DUS, WAT WORDT ER GEDAAN AAN DIT AVOCADO VERSPILLINGS PROBLEEM?

Eerlijk gezegd: heel veel. Maar nog niet genoeg. Grote importeurs worden zich steeds meer bewust van hun rol in het voorkomen van avocado verspilling. Ze proberen het bij de bron te voorkomen. En als dat niet lukt, zoeken ze naar oplossingen zoals die van Soilmates – een nieuw leven geven aan avos, upcyclen zodat ze geschikt zijn voor menselijke consumptie.

Soilmates heeft exclusieve en langlopende partnerschappen met de belangrijkste importeurs van het land, en er komen er steeds meer bij. Ervoor zorgen dat avocado’s niet onnodig worden weggegooid is een prioriteit voor ons allemaal. Vanwege een steeds groter wordende vraag, en met onze impact op het milieu in gedachten, verplaatst Soilmates de productie een beetje dichter bij huis – hier in Rotterdam, op een steenworp (of avocadopit) afstand van de importeurs. Zo kunnen we onze CO2-voetafdruk verkleinen (woohoo!) en het aantal flessen Healthy Oil dat jaarlijks wordt geproduceerd verdubbelen. Win-win.

WE ARE ALL SOILMATES

Als je nog aan het lezen bent, neem ik aan dat je geeft om de planeet. Om gezond eten. Om het bestrijden van voedselverspilling. So hey there Soilmate. You’re one of us! In elke fles Healthy Oil zitten 30 avocado’s die gered zijn, geupcycled, en een nieuw leven hebben gekregen. En omdat we onze uglys kopen van importeurs, krijgen de boeren nog steeds betaald voor het telen van in eerste instantie afgekeurd fruit – anders zijn zij degenen die opdraaien voor de kosten van de afhandeling. Naarmate onze gemeenschap van Soilmates groeit, zijn we in staat om een grotere en betere impact te hebben op elke stap in de voedselketen.

We vinden het geweldig dat steeds meer mensen stilstaan bij wat ze consumeren en van wie ze producten kopen. De tijd nemen om etiketten te lezen. Bedrijven, merken en gemeenschappen (zoals wij!) verantwoordelijk houden. Aandringen op transparantie. Go, you! Let’s break down those industry walls together, one brick at a time. You, me – we are all Soilmates.

One of us? ‘Course you are. Word lid van de Soilmates community en schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief. 

Heb je een vraag over voedselverspilling? De avocado industrie? Healthy Oil? Get in touch.

U KUNT OOK GENIETEN VAN

Hi Soilmate!

Sign up for the newsletter and receive 15% off your next order

Hi Soilmate!

Your sign-up deserves a big thank you!

To show our appreciation, here’s an exclusive 15% discount waiting for you to use on your next soil-loving purchase.

Simply punch in the code:

NewSoilmate

at checkout, and let’s get your soil-care journey started!